Amar, Syilvi, and Setiawati Setiawati. 2019. “Gambaran Pelaksanaan Pendekatan Cooperative Learning Pada Pembelajaran Sosiologi Kesetaraan Paket C”. PAKAR Pendidikan 17 (1), 70-77. https://doi.org/10.24036/pakar.v17i1.10.