Huzaipah, Huzaipah. 2016. “PENINGKATAN KINERJA GURU DALAM MENDESAIN PEMBELAJARAN SECARA SISTEMATIS MELALUI SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN DI TAMAN KANAK-KANAK BINAAN KOTA BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2013-2014”. PAKAR Pendidikan 14 (1), 43-54. https://doi.org/10.24036/pakar.v14i1.80.