Amar, S., and S. Setiawati. “Gambaran Pelaksanaan Pendekatan Cooperative Learning Pada Pembelajaran Sosiologi Kesetaraan Paket C”. PAKAR Pendidikan, Vol. 17, no. 1, Feb. 2019, pp. 70-77, doi:10.24036/pakar.v17i1.10.