Amar, Syilvi, and Setiawati Setiawati. “Gambaran Pelaksanaan Pendekatan Cooperative Learning Pada Pembelajaran Sosiologi Kesetaraan Paket C”. PAKAR Pendidikan 17, no. 1 (February 5, 2019): 70-77. Accessed October 5, 2022. http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/article/view/10.